Start Order
Place your order online and pay to the designated bank account to get full protection.
Chứng nhận
Hình ảnh Tên chứng nhận Được chứng nhận bởi Phạm Vi kinh doanh Ngày có sẵn --- Ngày hết hạn Đã xác minh
BSCI BSCI BV BSCI Factory Aduit 2018-11-22 ~ 2020-11-22
Chứng nhận sản xuất
Hình ảnh Tên chứng nhận Được chứng nhận bởi Phạm Vi kinh doanh Ngày có sẵn --- Ngày hết hạn Đã xác minh
CE CE Other 2017-11-17 ~ 2049-12-31 Đã xác minh
CE CE Other 2017-11-17 ~ 2049-12-31 Đã xác minh
RoHS RoHS Shenzhen HUAK Testing Technology Co.,Ltd. W12 Bedside Lamp Wireless Charger 2018-07-17 ~ 2023-07-17 Đã xác minh
RoHS RoHS Shenzhen HUAK Testing Technology Co.,Ltd. W22 Fast Wireless Charger Stand 2018-06-21 ~ 2023-06-21 Đã xác minh
CE CE Shenzhen HUAK Testing Technology Co.,Ltd. W22 Fast Wireless Charger Stand 2018-06-21 ~ 2023-06-21 Đã xác minh
RoHS RoHS Shenzhen HUAK Testing Technology Co.,Ltd. W11 Power Bank Wireless Charger 2018-06-21 ~ 2023-06-21 Đã xác minh
CE CE Shenzhen HUAK Testing Technology Co.,Ltd. W11 Power Bank Wireless Charger 2018-06-21 ~ 2023-06-21 Đã xác minh
CE CE Shenzhen HUAK Testing Technology Co.,Ltd. W12 Bedside Lamp Wireless Charger 2018-07-17 ~ 2023-07-17 Đã xác minh
RoHS RoHS Shenzhen HUAK Testing Technology Co.,Ltd. W28 Foldable Fast Wireless Charger 2018-06-21 ~ 2023-06-21 Đã xác minh
CE CE Shenzhen HUAK Testing Technology Co.,Ltd. W28 Foldable Fast Wireless Charger 2018-06-21 ~ 2023-06-21 Đã xác minh
RoHS RoHS Shenzhen HUAK Testing Technology Co.,Ltd. W20 Fast Wireless Charger Pad 2018-06-21 ~ 2023-06-21 Đã xác minh
CE CE Shenzhen HUAK Testing Technology Co.,Ltd. W20 Fast Wireless Charger Pad 2018-06-21 ~ 2023-06-21 Đã xác minh
RoHS RoHS Shenzhen HUAK Testing Technology Co.,Ltd. W16 Wireless Charger 2017-12-22 ~ 2022-12-22 Đã xác minh
RoHS RoHS Shenzhen HUAK Testing Technology Co.,Ltd. W01, W02, W03, W04, CC02 Car Fast Wireless Charger 2017-12-22 ~ 2022-12-22 Đã xác minh
RoHS RoHS Anbotek Compliance Laboratory Limited GHFG01 Fitness Watch 2018-08-20 ~ 2023-08-20 Đã xác minh
CE CE Shenzhen HUAK Testing Technology Co.,Ltd. W16 Wireless Charger 2017-12-22 ~ 2022-12-22 Đã xác minh
RoHS RoHS Shenzhen HUAK Testing Technology Co.,Ltd. W10 Fast Wireless Charging Stand 2018-01-31 ~ 2023-01-31 Đã xác minh
CE CE Shenzhen HUAK Testing Technology Co.,Ltd. W10 Fast Wireless Charging Stand 2018-01-31 ~ 2023-01-31 Đã xác minh
CE CE Shenzhen HUAK Testing Technology Co.,Ltd. W01, W02, W03, W04, CC02 Car Fast Wireless Charger 2017-12-22 ~ 2022-12-22 Đã xác minh
RoHS RoHS Shenzhen HUAK Testing Technology Co.,Ltd. W18 Fast Wireless Charging Pad 2018-01-29 ~ 2023-01-29 Đã xác minh
CE CE Shenzhen HUAK Testing Technology Co.,Ltd. W18 Fast Wireless Charging Pad 2018-01-29 ~ 2023-01-29 Đã xác minh
FCC FCC Other 2019-10-28 ~ 2049-12-31 Đã xác minh
CE CE Other 2019-10-28 ~ 2049-12-31 Đã xác minh
Bằng sáng chế
Hình ảnh Bằng sáng chế số Tên bằng sáng chế  Loại bằng sáng chế Ngày có sẵn --- Ngày hết hạn Đã xác minh
W28 Foldable Fast Wireless Charger 201830095755.3 W28 Foldable Fast Wireless Charger APPEARANCE_DESIGN 2018-08-28 ~ 2028-08-28 Đã xác minh

Nghiên cứu & Phát triển

There is/are 21 - 30 People R&D Engineer(s) in the company.

Gửi email cho nhà cung cấp này