Shenzhen Orebo Technologies Ltd.
การประกันการซื้อขาย
ซัพพลายเออร์สนับสนุนการประกันการซื้อขาย - บริการแบบไม่มีค่าใช้จ่ายที่ให้ความคุ้มครองการสั่งซื้อของคุณตั้งแต่การชำระเงินไปจนถึงการจัดส่ง
ขีดจำกัดการประกันการซื้อขายของซัพพลายเออร์:US $50,000
Start Order
Place your order online and pay to the designated bank account to get full protection.
การรับรอง
รูปภาพ ชื่อการรับรอง รับรองโดย ขอบเขตธุรกิจ วันที่มีจำหน่าย --- วันที่หมดอายุ ตรวจสอบแล้ว
BSCI BSCI BV BSCI Factory Aduit 2018-11-22 ~ 2020-11-22
การรับรองการผลิต
รูปภาพ ชื่อการรับรอง รับรองโดย ขอบเขตธุรกิจ วันที่มีจำหน่าย --- วันที่หมดอายุ ตรวจสอบแล้ว
CE CE Other 2017-11-17 ~ 2049-12-31 ตรวจสอบแล้ว
CE CE Other 2017-11-17 ~ 2049-12-31 ตรวจสอบแล้ว
RoHS RoHS Shenzhen HUAK Testing Technology Co.,Ltd. W12 Bedside Lamp Wireless Charger 2018-07-17 ~ 2023-07-17 ตรวจสอบแล้ว
RoHS RoHS Shenzhen HUAK Testing Technology Co.,Ltd. W22 Fast Wireless Charger Stand 2018-06-21 ~ 2023-06-21 ตรวจสอบแล้ว
CE CE Shenzhen HUAK Testing Technology Co.,Ltd. W22 Fast Wireless Charger Stand 2018-06-21 ~ 2023-06-21 ตรวจสอบแล้ว
RoHS RoHS Shenzhen HUAK Testing Technology Co.,Ltd. W11 Power Bank Wireless Charger 2018-06-21 ~ 2023-06-21 ตรวจสอบแล้ว
CE CE Shenzhen HUAK Testing Technology Co.,Ltd. W11 Power Bank Wireless Charger 2018-06-21 ~ 2023-06-21 ตรวจสอบแล้ว
CE CE Shenzhen HUAK Testing Technology Co.,Ltd. W12 Bedside Lamp Wireless Charger 2018-07-17 ~ 2023-07-17 ตรวจสอบแล้ว
RoHS RoHS Shenzhen HUAK Testing Technology Co.,Ltd. W28 Foldable Fast Wireless Charger 2018-06-21 ~ 2023-06-21 ตรวจสอบแล้ว
CE CE Shenzhen HUAK Testing Technology Co.,Ltd. W28 Foldable Fast Wireless Charger 2018-06-21 ~ 2023-06-21 ตรวจสอบแล้ว
RoHS RoHS Shenzhen HUAK Testing Technology Co.,Ltd. W20 Fast Wireless Charger Pad 2018-06-21 ~ 2023-06-21 ตรวจสอบแล้ว
CE CE Shenzhen HUAK Testing Technology Co.,Ltd. W20 Fast Wireless Charger Pad 2018-06-21 ~ 2023-06-21 ตรวจสอบแล้ว
RoHS RoHS Shenzhen HUAK Testing Technology Co.,Ltd. W16 Wireless Charger 2017-12-22 ~ 2022-12-22 ตรวจสอบแล้ว
RoHS RoHS Shenzhen HUAK Testing Technology Co.,Ltd. W01, W02, W03, W04, CC02 Car Fast Wireless Charger 2017-12-22 ~ 2022-12-22 ตรวจสอบแล้ว
RoHS RoHS Anbotek Compliance Laboratory Limited GHFG01 Fitness Watch 2018-08-20 ~ 2023-08-20 ตรวจสอบแล้ว
CE CE Shenzhen HUAK Testing Technology Co.,Ltd. W16 Wireless Charger 2017-12-22 ~ 2022-12-22 ตรวจสอบแล้ว
RoHS RoHS Shenzhen HUAK Testing Technology Co.,Ltd. W10 Fast Wireless Charging Stand 2018-01-31 ~ 2023-01-31 ตรวจสอบแล้ว
CE CE Shenzhen HUAK Testing Technology Co.,Ltd. W10 Fast Wireless Charging Stand 2018-01-31 ~ 2023-01-31 ตรวจสอบแล้ว
CE CE Shenzhen HUAK Testing Technology Co.,Ltd. W01, W02, W03, W04, CC02 Car Fast Wireless Charger 2017-12-22 ~ 2022-12-22 ตรวจสอบแล้ว
RoHS RoHS Shenzhen HUAK Testing Technology Co.,Ltd. W18 Fast Wireless Charging Pad 2018-01-29 ~ 2023-01-29 ตรวจสอบแล้ว
CE CE Shenzhen HUAK Testing Technology Co.,Ltd. W18 Fast Wireless Charging Pad 2018-01-29 ~ 2023-01-29 ตรวจสอบแล้ว
FCC FCC Other 2019-10-28 ~ 2049-12-31 ตรวจสอบแล้ว
CE CE Other 2019-10-28 ~ 2049-12-31 ตรวจสอบแล้ว
สิทธิบัตร
รูปภาพ หมายเลขสิทธิบัตร ชื่อสิทธิบัตร ประเภทสิทธิบัตร วันที่มีจำหน่าย --- วันที่หมดอายุ ตรวจสอบแล้ว
W28 Foldable Fast Wireless Charger 201830095755.3 W28 Foldable Fast Wireless Charger APPEARANCE_DESIGN 2018-08-28 ~ 2028-08-28 ตรวจสอบแล้ว

การวิจัยและการพัฒนา

There is/are 21 - 30 People R&D Engineer(s) in the company.

ส่งอีเมลถึงซัพพลายเออร์นี้